Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egyesületről

 

Magyarországi Pedagógusok Egyesülete
 

Egyesületünk a rendszerváltozás lázas időszakában alakult. Úgy éreztük, a pedagógusoknak is létre kell hozni egy szervezetet, mely artikulálja a tagság véleményét, és várhatóan szervezett formában beleszólhat a szükséges változásokba. Így alakult meg 1990 decemberében a Budapesti Pedagógus Kamara. Egyesületünk nem egy tantárgy, vagy iskolatípus mentén szerveződött, hanem az oktatás teljes vertikumát lefedte. Tagjaink között óvónőtől az egyetemi oktatóig minden típusú pedagógus képviseltette magát – ez ma is így van. Első elnökünknek Gál Ferencet, a Tomori Pál Általános Iskola igazgatóját választottuk. Nagy lelkesedéssel kezdtük a munkát. Minden lehetséges formában beleszóltunk a formálódó új közoktatási törvénybe, Nemzeti Alaptantervbe. Konferenciákat szerveztünk, más pedagógus szervezetekkel együtt adtunk ki állásfoglalásokat. A közben zajló közjogi változások nem tették lehetővé a Kamara név használatát, így Budapesti Pedagógusok Szakmai Szervezete néven folytattuk tevékenységünket. A tagság számára az egyesületi munka jó gyakorlóterepet jelentett a demokrácia szempontjából. Többen vállaltak szerepet a közéletben, kerültek az államapparátusban vezető beosztásba. Közben 1992-ben Ligeti Csákné tanítót választotta a tagság elnöknek. Ekkor vette kezdetét az a konferencia-sorozat, mely máig tart, egy-egy olyan téma reflektorfénybe állítása, amely a pedagógus társadalom egészét érdekli, érinti: Kihívás, avagy a pedagógia nehéz esetei, Minőség és értékelés, Osztályfőnök, Pedagógiai szolgáltatás, Játék. A konferenciákhoz pályázat kapcsolódott, így vontuk be a közös gondolkodásba nemcsak a tagjainkat, hanem az ország többi érdeklődő pedagógusát is. A konferenciák hozadéka volt az a Pedagógiai Kaleidoszkóp című kötet, amely a konferenciákon elhangzott előadásokat, a nyertes pályázatokat adta közre 2005-ben. Egyre jobban éreztük, hogy szükség van ránk, nemcsak a fővárosban, hanem országosan is. 2002-ben lemondott Ligeti Csákné az elnökségről és Medgyes Sándorné matematika tanár vette át a stafétabotot, őt Rajnainé Sima Eta követte, a Hild József Általános Iskola igazgatója. 2006-ban tevékenységünket hivatalosan is kiterjesztettük az ország területére: nevünket Magyarországi Pedagógusok Egyesületre változtattuk. Jelenlegi elnökünk Somlyó Magdolna, az általa eddig betöltött munkakörökből is adódó gazdag emberi és szakmai tapasztalatokkal, kapcsolatrendszerrel rendelkező közoktatási szakértő. Vezetésével a céloknak megfelelő feladatok tervezésével, szervezésével arra törekszünk, hogy megfelelő, jól működő kereteket adjunk az országos működésnek. Ennek egyik állomása a „Tehet a tehetségért” konferencia és pályázat megszervezésében vállalt együttműködési szerep. Pedagógiai szakmai műhelyfoglalkozásokat tartunk, és már formálódnak a vidéki műhelyek, építve tagjaink gazdag szellemi kvalitásaira. A konferenciák szervezése mellett – ahol a pedagógusok véleménye, gondolatai fogalmazódtak meg – fontosnak tartottuk a tagság tájékoztatását is. Létrehoztuk a Kamarai Híreket, mely hírlevélként jutott el a tagságunkhoz évente ötször. Jelenleg a 13. évfolyam 72. számánál tartunk. Végre létrehoztuk az egyesület honlapját, a Kamarai Híreket is elektronikus úton terjesztjük.

Pedagógustársaink gondolatait a döntéshozóknál több helyen is közvetíthettük az elmúlt időszakban. 1993-tól részt veszünk (egy-egy tagon keresztül) a tankönyvvé nyilvánítás folyamatában, 2000-2002-ig elnökünk tagja volt az Országos Köznevelési Tanácsnak. Részt vettünk különböző kuratóriumokban. 1997-ben alapítottuk az Elismerő Oklevelet. Azoknak a pedagógusoknak adományoztuk, akik vezetők, kollégák, szülők, gyerekek javaslatai alapján példaértékű pedagógiai munkájukkal kiemelkedtek környezetükből. Az Elismerő Oklevelet egy csokor virág kíséretében a tanévzárón adtuk át, ahol a tanítványok, pályatársak, szülők is láthatták az elismerést. Évente 3-5, eddig 45 pedagógustársunknak adhattuk át az Oklevelet. Mindenütt nagy tetszéssel fogadták ezt a szakmai elismerési lehetőséget, hiszen oly kevés lehetőség van az értékes, jó pedagógusi teljesítmény elismerésére. Ezen a területen sem csak tagjainkra fókuszáltunk. Tagságunk arra törekszik, hogy az egész pedagógustársadalom számára nyújtson másutt nem realizálódó értéket. Teszi ezt ellenszolgáltatás nélkül. Állami támogatásban nem részesülünk, tagdíjakból, az SZJA 1%-ából, esetenként pályázatokból fedezzük kiadásainkat. Reményeink szerint egyre több pedagógushoz jut el a hírünk, és mindig lesznek köztük olyanok, akik önzetlenül tenni is akarnak a pedagóguspálya segítésében, elismeréséért, presztízsének megerősítéséért. Hétről hétre, napról napra vannak új belépők, egyre többen vagyunk.

 

Ligeti Csákné